Η χρήση των παρακάτω περιεχομένων επιβάλλει τη ρητή αναφορά στον συγγραφέα και στο έργο του,
διαφορετικά εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013


HISTORY  OF  THE  ISLAND  OF  KOS
(Ancient - Medieval - Modern)
by Vasilis S. Hatzivasileiou~~:~~

Translated into English by Dr. Nicholas G. Itsines

~~:~~

PUBLICATION OF THE MUNICIPALITY OF KOS

KOS  2013

[Pages 802 (729+LXXIII).Size 29X21cm]
An elegant, gold-bound edition, which includes  Geography, Topography and the whole History of the Political, Social, Economic and Cultural life of the Koans from the pre-Historical period until the Union of the Dodecanese with Greece. The work is accompanied with 500 rare photographs, of which 220 are in color, and a colored foldable archaeological map of Kos. At the end  of the book there is a general bibliography, chronological table, and an index.
A publication that should be in the house of every Koan abroad and a foreigner who loves History. Because History unites today with yesterday and tomorrow.

This book is available exclusively from the Municipality of Kos
tel: 0030 22423 60400

e-mail:kos_mayor@kos.gr

1 σχόλιο: